Menu główne

Czy zwolnienie z pracy zawsze oznacza koniec? Warto znać prawo, by móc się bronić

W zasadzie każdy wie o tym jak prezentuje się dzisiejszy rynek pracy. W konkluzji po prawdzie nie jest kolorowo, więc każda osoba której udało się w przeszłości otrzymać przykładną i dobrze płatną pracę trzyma się własnego stanowiska rękami i nogami. Nie ma co się tej osobie zadziwiać, albowiem de facto teraz trudno jest zdobyć etat, gdzie zarobki będą atrakcyjne i prócz tego praca będzie błoga.

pieniądze - image
Author: Richard Grandmorin
Source: http://www.flickr.com
Przyczyn ustania stosunku pracy może być wiele: wygaśnięcie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez zatrudniającego lub pracownika. W przypadku każdej z tych sytuacji obowiązują inne przepisy, a obie strony mają inne prawa i zobowiązania. Na przykład jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę ważną kwestię stanowi okres wypowiedzenia. Dzięki niemu odchodząca osoba ma czas na spokojne poszukanie nowej posady, a pracodawca ma gwarancję, że obowiązki będą wykonywane do momentu pojawienia się nowej osoby. Jeśli otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę, które uważamy za wadliwe, bezzasadne lub niezgodne z obowiązującym prawem, możemy je podważyć przed sądem. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (poznaj informacje) należy wnieść do sądu rejonowego w przeciągu siedmiu dni od otrzymania tego dokumentu. Pracownik, który zdecyduje się na taki krok, musi podać powód naruszenia przez pracodawcę prawa o wypowiadaniu stosunku pracy. Takim powodem może być na przykład zwolnienie osoby, której zostało mniej niż cztery lata do przejścia na emeryturę lub niekompletne uzasadnienie zwolnienia. Decydując się na powództwo zwolniony pracownik może żądać powrotu na stanowisko lub odszkodowania finansowego.

prawo - płótno
Author: Centrum Cyfrowe
Source: http://www.flickr.com
Na nieszczęście robota jest w stanie w każdej chwili zostać rozwiązana przez pracodawcę albo pracownika. Wszystko oczywiście jest zobligowane konkretnymi przepisami prawnymi, w związku z tym warto byłoby się zorientować coś więcej w tym temacie. Najbardziej pryncypialne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (nawet przydatna strona, dobrze zajrzeć), należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że może ono zostać użyte jedynie w kilku okolicznościach. Nie ma się czemu dziwić, albowiem nikt z nas nie jest przygotowany na stratę pracy z dnia na dzień. Nie ulega wątpliwości, że nasz pracodawca może nam unieważnić umowę w dowolnej chwili, jednakże musielibyśmy szczególnie nadwerężyć któryś z zapisów kodeksu. Dyscyplinarne odwołanie następuje, jeśli naruszymy podstawowe obowiązki w sposób karygodny albo przestaniemy troszczyć się o transakcje naszego pracodawcy. Na nieszczęście coraz więcej osób pragnie wzbogacić się czyimś kosztem, co oczywiście jest rzeczą nieprzyjemną. Innym powodem zwolnienia może być dodatkowo popełnienie jakiegoś przestępstwa, albo strata uprawień, które są konieczne do tego, by pracować na danym stanowisku. Nie ulega wątpliwości, że jest to brutalna, okazjonalnie spotykana forma wypowiedzenia, więc skupmy się na czymś co nagminniej może nas dotyczyć.

firma - zbliżenie
Author: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Source: http://www.flickr.com
Zdarza się, że to szefostwo decyduje o zwolnieniu pracownika. Przykładem może być chociażby zwolnienie dyscyplinarne, stosowane jeśli pracownik zauważalnie naruszył podstawowe zasady panujące w konkretnej firmie lub w jakikolwiek sposób złamał prawo. A co zrobić, jeśli nie ma się czasu na złożenie wypowiedzenia w potrzebnym terminie i pragnie się szybko zakończyć współpracę z określoną firmą? Wówczas możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli osoba decydująca wyrazi zgodę. Z pracy warto zawsze odchodzić w poprawnych stosunkach i nigdy nie należy palić za sobą mostów, w szczególności dzisiaj, kiedy branże bardzo często znają wszystkich specjalistów, toteż konieczne jest polubowne rozsądzanie ewentualnych sporów.

Reasumując, jeśli planuje się odejście z pracy, kategorycznie należy pamiętać o tym, czy przypadkiem nie obowiązuje nas czas wypowiedzenia. Warto jest mieć to na uwadze już na etapie poszukiwania innego zatrudnienia, żeby wszystkie terminy zgrać ze sobą w czasie. Pracodawca docelowo musi mieć czas na odnalezienie kolejnego pracownika.