Menu główne

Fałszowanie pism jest aktualnie wielką plagą, nie bądź kolejną ofiarą oszustów

Byłeś czy byłaś kiedykolwiek ofiarą hochsztaplerów, którzy dali Ci fałszywy dokument? Niestety, ale byłeś albo byłaś ofiarą jednego z najpowszechniejszych przestępstw w historii świata. Podrabianie dokumentów jest dziś tak rozpowszechnione, iż nawet sprawdza się pod kątem możliwości sfałszowania ostatnią wolę osoby która popełniła samobójstwo. Wymieniony przykład jest dość nieprzyjemny, ale ukazuje pośrednio jak poważną pracę wykonuje grafolog. Dlatego przyjrzymy się porządnie pracy, którą wykonują grafolodzy.

ekspertyza grafologiczna
Author: 24oranges.nl
Source: http://www.flickr.com
Rzeczą najbardziej istotną dla grafologa jest prawidłowe zebranie próbki pisma do badania. Owy etap pracy posiada zasadnicze znaczenie dla kolejnych badań, z tego powodu że błędy popełnione przy pobraniu będą się „nawarstwiać” w trakcie przeprowadzania dalszej ekspertyzy i na koniec otrzymamy niemiarodajne rezultaty. Najbardziej miarodajne rezultaty grafolog otrzyma jeżeli do dyspozycji ma oryginał, ale nie zawsze istnieje taka możliwość. Jeżeli zainteresowana osoba dysponuje jedynie odbitką oryginału, albo co gorsza zdjęciem, treść pisma należy w takim wypadku przepisać. Grafolog potrzebuje wiedzieć jakiego typu papieru albo innego materiału wykorzystano, jakim przyrządem pisano i w jakich warunkach, oczywiście praktycznie nigdy nie znamy wszystkich trzech, lecz doświadczony grafolog i tak sobie poradzi. Istotne jest również czy badany dokument posiada autograf. Istotne są także dodatkowe dane o autorze pisma: płeć, wiek, przebyte choroby. Po prawidłowym pobraniu próbki przechodzimy do II-go etapu – analizy, na początku intuicyjnie grafolog stara się odtworzyć w wyobraźni autora oraz warunki w jakich pisał. Zwracamy uwagę na barwę papieru, szerokość, wysokość liter, odstępy pomiędzy słowami, rozmieszczenie treści na stronie – to wszystko dostarcza dużo informacji na temat twórcy tekstu. Możemy przykładowo określić w jakim humorze był autor. Fundamentalne znaczenie ma to, jakim rodzajem pisma posługuje się twórca pisma. Sprawdza się czy są to arkady, girlandy albo - kliknij po szczegóły - mieszany typ. Oznacza się tym samym typ osobowości. Poszukujemy wszelakich „udziwnień” to jest osobistych przyzwyczajeń w pisowni, jakie są specyficzne i pomogą przy identyfikacji twórcy. Sprawdzamy także nacisk przyrządu na papier. Sprawdzamy również zależność między treścią a podpisem. Rezultatem analizy jest ekspertyza grafologiczna, która jeżeli grafolog dysponował wystarczającą ilością przesłanek określa autora pisma lub oryginalność dokumentu. Jeżeli potrzebny Ci grafolog cennik usług może nieco Cię zasmucić, ponieważ pełna analiza, jaka daje praktycznie 100 procentową pewność kosztuje mniej więcej 800 złotych.

Fałszowanie dokumentów jest powszechnym sposobem już od momentu kiedy wymyślono pierwsze metody pisania, zaś dziś jest to na tyle proste, że jeżeli nie było nas przy sporządzaniu treści dokumentu lepiej jest sprawdzić jego oryginalność.