Menu główne

Różnice między komunikacją bezpośrednią a SMS-ami

Ludzie od zawsze komunikują się ze sobą na wiele sposobów - przy pomocy znaków, liter złożonych w całość, komórek, pisanych listów, a co najważniejsze - rozmów twarzą w twarz, które są najważniejszą metodą nawiązywania kontaktów oraz wzajemnego poznawania się. W obecnych czasach zostaje ona zastępowana przez inne kategorie komunikacji, jednak to ona nieustannie jest najważniejsza i będzie jeszcze przez wiele wieków.

perspektywa - firma
Author: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Source: http://www.flickr.com
Środki komunikacji stanowią rozległą grupę, zalicza się do nich m.in. komunikację bezpośrednią, która odbywa się bez użycia jakichkolwiek urządzeń, ani przedmiotów. Ów komunikację dzieli się na dwa sorty - na przekazywanie informacji werbalnych i niewerbalnych, inaczej mówiąc mowę, jak również gesty połączone z mimiką. Rozmawiać można używając słów, a także poznawać się przy stosowaniu odpowiednich min, a nawet pokazywaniu. komunikacja bezpośrednia ma miejsce - potocznie mówiąc - podczas rozmów twarzą w twarz, siedząc obok siebie, bądź patrząc sobie prosto w oczy, bez żadnych pomocników w roli komputerów albo komórek. Jest to przede wszystkim wymienianie pomiędzy sobą słów, doświadczeń, bądź mimiki, która także potrafi wiele wyrazić.

Komunikacji bezpośredniej używa się również między innymi w trakcie wywiadów, dialogów i rozwiązywania konfliktów, bowiem nie ma lepszej ścieżki, za pomocą której można dojść do odpowiedniego porozumienia. Jest to tak zwana osobista styczność, która umożliwia poszerzanie własnej wiedzy, między innymi na temat rozmówcy, bądź jego problemów, a także wymienianiu poglądów i wiadomości. Komunikacja charakteryzuje się również dużym wpływem oraz jest niezbędna do życia codziennego - bez komunikowania z innymi osobami nie da się żyć. Coraz częściej jednak stosuje się komunikację pośrednią, m.in. rozmowy telefoniczne i pisanie tekstowych wiadomości. masowe wysyłki SMS są już codziennością, a obecnie nikt nie wyobraża sobie bez nich życia.

SMS-y charakteryzują się prostym przekazem, bardzo często nie zawierają znaków polskich, z kolei pełne słowa za ich sprawą zastępowane są przez wszelkiego rodzaju skróty. Słowem - masowe wysyłki SMS wypierają powoli słowa wrażliwe, a jednocześnie niezrozumiałe. Wciąż jednak to forma bezpośredniej komunikacji posiada nad nimi swoistą przewagę.